Mạng xã hội
Facebook
Google Plus
Twitter
Thống kê
 • Đang truy cập : 3
 • Ngày hôm qua : 102
 • Hôm nay : 13
Video
Quảng cáo

Giai thoại - Phong tục

 • Giai Thoại danh nhân và làng Ngọc Tiên

  Năm 1915 đời vua Duy Tân. Quan tri phủ Xuân Trường là Nguyễn Trác cùng Giáo thụ Trần Mạnh Khoa được mời về lễ hội Làng Ngọc Tiên làm chủ khảo các vị quan phủ chủ khảo cùng quan chủ lễ ( Quan chủ lễ là người Trong làng được bầu ra trong ba năm là người phải còn đủ vợ chồng, con cái cả nếp cả tẻ. Đặc biệt là gia đình phải dòng dõi, các vị được cụ Tiên chỉ trong làng cho ở nhà khu Văn chỉ hàng ngày có ......

 • Giai thoại làng Ngọc Tiên - P1

  " Nó lú nhưng chú nó khôn ! " (Dẫn chuyện kể của YÊN TỬ CƯ SĨ TRẦN ĐẠO SỸ-TVVN) Câu chuyện như thế này: Trong làng Ngọc-cục, phủ Xuân-trường tĩnh Nam-định có phú ông tên Đặng Văn Châu. Ông có cô con gái đẹp lắm tên Cúc-Lan. Ông tuyên bố: Ai đối với ông được hai câu, ông sẽ gả con gái cho. Có chàng Ngốc, dốt đặc cán mai, mà lại muốn được Cúc Lan làm vợ. Chàng Ngốc có ......

 • Tú Xương và giai thoại về Phủ Xuân Trường làng Ngọc Cục (Ngọc Tiên)

  Thi sĩ tự Mặc Trai, hiệu Vị Thành và Mộng Tích, tên thật Trần Duy Uyên, thi hỏng đổi tên Cao Xương rồi Tế Xương. Đỗ Tú tài năm 1894 nên gọi là Tú Xương. Tiểu sử Ông sinh ngày 10-8-1870 (Canh Ngọ) ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Từ trẻ đã học giỏi, nhưng thi 8 khoa đều hỏng. Tú Xương cưới vợ rất sớm, bà là Phạm Thị Mẫn, con gái nhà dòng đảm đang nuôi chồng. Đông con, nhà nghèo, sống giữa chế độ ......