Mạng xã hội
Facebook
Google Plus
Twitter
Thống kê
  • Đang truy cập : 3
  • Ngày hôm qua : 179
  • Hôm nay : 18
Video
Quảng cáo

Giai Thoại danh nhân và làng Ngọc Tiên

Viết bởi Xuân Hồng vào lúc 14:09:47 14/09/2014


Năm 1915 đời vua Duy Tân. Quan tri phủ Xuân Trường là Nguyễn Trác cùng Giáo thụ Trần Mạnh Khoa được mời về lễ hội
Làng Ngọc Tiên làm chủ khảo các vị quan phủ chủ khảo cùng quan chủ lễ ( Quan chủ lễ là người Trong làng được bầu ra trong ba năm là người phải còn đủ vợ chồng, con cái cả nếp cả tẻ. Đặc biệt là gia đình phải dòng dõi, các vị được cụ Tiên chỉ trong làng cho ở nhà khu Văn chỉ hàng ngày có người cơm bưng nước rót ba bữa, hàng ngày chấm thi tại đình làng ( phía tây chùa gần trục đường cái quan) Sau một tuần lễ hội diễn ra với bao nhiêu phần Lễ nghi cùng trò chơi dan gian đến ngày 16 dã đám tri phủ Nguyễn Trác và giáo thụ Trần Mạnh Khoa cùng phải thốt lên "Địa Linh Ngọc Tiên - Vinh Danh Thái Quyến" một vùng đất với bề dầy văn hoá tiêu biểu cho văn minh Lúa nước.

Giáo thụ Trần Mạnh Khoa còn tặng cho dân làng Ngọc Tiên đôi câu đối "Thiên Trường Phủ Địa Linh Nhân Kiệt - Ngọc Tiên Từ Tụ Khí Anh Linh" cùng với câu đối là hai mươi quan tiền mà các ngài công đức cho làng sửa sang tôn tạo di tích. Đó cũng là vinh dự cho khắp cả Ngọc Tiên niềm tự hào của các dòng họ trong làng đang ngày ngày vun đắp mảnh đất văn hiến hình Nghiên Mực...
* Trích các danh nhân đã về làng Ngọc Tiên 

Các bài trong cùng chuyên mục :